Type :

Omgaan met hoogsensitieve kinderen te Wellen

Datum : 11/10/2018 19:30 - 22:00

Plaats : Wellen

Een hoogsensitief kind heeft een extra gevoelig zenuwstelsel en is dus gevoeliger voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Daarom heeft hij meer tijd nodig om de voortdurende stroom aan prikkels en indrukken te verwerken.
Het moet zich regelmatig kunnen terugtrekken of afsluiten. Dikwijls is het kind zich daar niet bewust van of krijgt het de kans niet. Als gevolg daarvan raakt het over zijn toeren, geïrriteerd en/of oververmoeid.

Deze info-avond is bedoeld voor (groot)ouders, opvoeders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en genteresseerden. We bespreken hoe je een hoogsensitief kind kan herkennen en hoe je ermee kan omgaan.

Inschrijven kan tot en met 1 oktober 2018 :

* telefonisch op het nummer : 012/44 01 50 of

* via e-mail naar liesbet.hauben@ocmwwellen.be


Adres :

Jeugdheem De Reynaert

Bampstraat 11a

3830 Wellen

Sprekers :

Reinhilde Vermeulen

     Inschrijven nog niet beschikbaar