Beelddenken of visueel ruimtelijk denken

Visueel-ruimtelijke denkers leren met alles tegelijk, waarbij grote brokken informatie worden opgenomen in intuïtieve sprongen en veel minder stapsgewijs. Zij hebben het nodig om het geheel te zien met de onderlinge verbindingen vooraleer zij tot resultaten kunnen komen.

De meeste mensen zijn taaldenkers. Dat betekent dat eerst de woorden komen en dat er daarna beelden bij worden bedacht. De beelden zijn ondergeschikt aan de taal, ze zijn als het ware een geheugensteun om iets te vertellen.
Een taaldenker denkt ongeveer 2 woorden per seconde, een beelddenker 32 beelden per seconde.


Beelddenkers zijn vaak creatief, emotioneel, technologisch of mathematisch begaafd. Zij zijn ook artistiek, vaak goed in toneel en muziek.

Eigenschappen van een visueel-ruimtelijke leerling :

Hoe is de stijl van leren?
1. Denkt vooral in beelden in plaats van woorden?
2. Weet dingen zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
3. Lost problemen op ongebruikelijke wijze op?
4. Heeft een levendige verbeelding?
5. Herinnert zich wat hij/zij ziet en vergeet wat hij/zij hoort?
6. Is niet zo goed in spellen?
7. Kan zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
8. Heeft weinig aanleg tot organisatie?
9. Verliest vaak de notie van tijd?
10. Leest liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
11. Weet plaatsen te vinden die hij/zij slechts eenmaal bezocht?
12. Heeft een handschrift dat voor anderen moeilijk leesbaar is?
13. Kan aanvoelen wat anderen voelen?
14. Is muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
15. Weet meer dan anderen denken dat hij/zij weet?
16. Heeft een hekel aan spreken voor een groep mensen?
17. Voelt zich wijzer naarmate hij/zij ouder wordt?
18. Is bijzonder veel in de weer met zijn/haar computer?

Kun je voor jouw kind ‘ja’ antwoorden op tien van deze vragen, dan is jouw kind zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling.

Voor meer info verwijzen wij graag naar
www.boekinbeeld.be
www.bureaubezem.nl
www.beelddenken.nl


Bron:
Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner. Denver, DeLeon Publishing, (Vertaling Driebergen)

Van den Daele,I ; T'Kindt,L (2011) Mijn kind is hooggevoelig. Een wegwijzer voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt, Lannoo