Elaine Aron

Elaine Aron is Amerikaans psychologe en de grondlegster van het begrip hoogsensitiviteit.

Zelf was ze een gevoelig kind. Ze voelde zich anders dan de anderen en dacht dat er iets grondig mis was met haar.

Elaine slaagde aan de University of California in Berkely. Ze behaalde haar M.A. aan de York University in Toronto en haar Ph.D. aan de Pacific Graduate Institute in Santa Barbara. Nadien volgde ze tevens nog een opleiding aan het Jung Institute in San Fransisco.

Gezien haar eigen gevoeligheid en de ervaringen in haar jeugd heeft zij zich - als psychotherapeut, klinisch psychologe en universitair docente - inmiddels gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. Vanuit haar wetenschappelijk onderzoek en haar ervaringen als therapeut heeft zij meerdere boeken geschreven over hoogsensitiviteit of HSP (Highly Sensitive Person). 

Via de analyse van een 40-tal diepte-interviews stelde zij een enquête samen die door meer dan 3000 Noord-Amerikanen werd ingevuld. Deze enquête resulteerde in de zelftest en meerdere artikels in academische bladen, over het thema hoogsensitiviteit en tevens over de sociale psychologie van hechte relaties. Zowel in New York als in San Fransisco heeft ze een psychotherapiepraktijk. Zij blijft schrijven, wetenschappelijk onderzoek doen, publieke lezingen en workshops houden zo vaak als haar hoogsensitieve aard haar toelaat.

Op 12 maart 1992 vond de eerste grote “gathering” van HSP’s plaats. Elaine gaf een lezing over de bevindingen van haar onderzoek naar de HSP.  De “gathering” was de eerste van een hele reeks bijeenkomsten.

Samen met haar man Arthur Aron werkt zij tot op de dag van vandaag steeds verder aan onderzoeken naar en de bekendmaking van hoogsensitiviteit.