Hoogbegaafd of hoogsensitief ?

Hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen hebben heel wat met elkaar gemeen.

Hoogbegaafdheid is een samenspel van het IQ (intelligentiequotiënt),het EQ (emotionele quotiënt), creativiteit, intuïtie en de manier waarop de persoon in kwestie met dit alles samen omgaat.

Enkele eigenschappen van hoogbegaafde kinderen zijn :

1. Ongewoon goed ontwikkeld geheugen

2. Leer- en nieuwsgierig

3. Opvallend concentratievermogen

4. Vroegtijdige taalontwikkeling

5. Uitgesproken wiskundig inzicht

6. Ontwikkelingsvoorsprong

7. Perfectionistisch

8. Bewust van leven en dood

9. Rechtvaardigheidsgevoel

10. Gevoel voor humor

11. Leren door observatie

Meer lezen over hoogbegaafdheid kan je op www.bekina.org

Bron:
Kieboom, t. (2007). Hoogbegaafd. Als je kind (g)een einstein is. Tielt,Lannoo.

Van den Daele, I;T'Kindt, L (2011) Mijn kind is hooggevoelig. Wegwijzer voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt,Lannoo