Nuttige tips en tricks

Ouders van kinderen die hoogsensitief zijn of moeilijkheden ondervinden bij de opvoeding, bieden we hier graag nuttige tips en informatie aan.

Vooreerst waarderen wij uw inspanningen en bereidheid om rekening te houden de gevoeligheid van uw kind.

Misschien kan je via deze test al eens nagaan in welke mate je kind hoogsensitief is.

Indien je vermoedt dat je kind hoogsensitief is, dan kan je meer informatie terugvinden bij volgende links:

Je kan ook een adviesgesprek aanvragen of een infomoment bijwonen.
Soms kan een deelname aan een training/cursus of een kortdurende begeleiding op het centrum een oplossing zijn. In andere gevallen word je doorverwezen naar een geschikt hulpkanaal. De hulpverlener zal met de nodige zorg proberen om tot een zo efficiënt mogelijke oplossing te komen.

Je kan een hulpverlener in je buurt raadplegen.

Sinds het najaar 2012 zijn we ook van start gegaan met een driedelige ouderbegeleiding. Raadpleeg onze agenda wil je aansluiten bij de volgende reeks.