Cursus: omgaan met je hoogsensitief kind

Opvoeden is kinderen grootbrengen, is zoeken naar een balans tussen liefde en controle, tussen zorg dragen en sturen, tussen tegemoetkomen aan de individualiteit van het kind en aan de eisen van de maatschappij.
Hoogsensitieve kinderen beschikken over specifieke eigenschappen, daarom willen we ouders begeleiden in hun zoektocht bij de opvoeding.

Met deze ouderbegeleiding en gezinswerking willen we het gezinsleven vlotter en evenwichtiger laten verlopen.

In onze driedelige workshop : oudervaardigheden, komen vooral volgende thema’s aan bod:
- Overprikkeling bij je kind: hoe merk je het op, hoe ga je ermee om en kan je het voorkomen?
- Stress bij je kind: hoe pak je dit het best aan?
- Problemen op school
- Omgaan met emoties, ook angst, verdriet, ontgoocheling, frustraties, kwaadheid
- Grenzen stellen
- Straffen of belonen ? en wat met time-out ?
- Hoe communiceer je met je hoogsensitief kind?
- Hoe omgaan met hoogsensitieve pubers?

Er is zeker ook ruimte voor vragen of persoonlijke ervaringen.

Een deelnemer aan het woord :
Ik wilde je graag nog eens persoonlijk bedanken voor alles wat ik geleerd heb tijdens die 3 avonden. We hebben nog niet lang geleden ontdekt dat mijn zoontje en ik hoogsensitief zijn, dus was alle informatie welkom. Zeker ivm met hoe ik best omga met XX.
Voor mij is er heel veel veranderd en ik heb veel antwoorden gekregen de afgelopen maanden en weken.


Interesse in ouderbegeleiding / gezinswerking? Contacteer ons dan of neem een kijkje op onze Agenda en schrijf je langs die weg in voor de drie-delige workshop.