Opvoedingsondersteuning

Het decreet van juli 2007 omschrijft opvoedingsondersteuning als 'de laagdrempelige, gelaagde ondersteuning van ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van kinderen'.

De vzw HSP Vlaanderen wil “Opvoeden” zien als een proces dat zich afspeelt tussen het kind en opvoedingsverantwoordelijken in een welbepaalde context. Elke opvoedingssituatie wordt beïnvloed door een wisselwerking van factoren. Concreet gaat het om kenmerken van het kind, kenmerken van de ouder en de context waarin deze opvoeding plaatsvindt . Wij richten onze focus dan ook vooral op de hoogsensitieve kenmerken van het kind en op de interactie tussen ouders en kinderen met aandacht voor de leefomgeving van het gezin.

Het doel van opvoedingsondersteuning

Door het bieden van een cursus"Omgaan met je hoogsensitief kind", het geven van lezingen en allerlei activiteiten willen wij de draagkracht van het kind en de ouders vergroten zodat last en kracht terug in balans zijn. Wij gaan samen op zoek naar de competenties en vaardigheden van de ouders en ontdekken hoe we vroegtijdig problemen kunnen signaleren.

Wens je individuele hulp voor je kind, raadpleeg dan onze pagina met therapeuten.

Empowerment

Wij willen beroep doen op de deskundigheid van de ouders en hen aanmoedigen om zelf oplossingen te zoeken voor hun specifieke situaties. Elke opvoedingsvraag nemen we ernstig en samen gaan we op zoek naar een oplossing op maat.