Ontdek wat de vereniging te bieden heeft.

Vooraleer je aan de slag gaat bij HSP Vlaanderen, wordt er een kennismakingsgesprek gevoerd. Hierbij wordt de werking voorgesteld en weet je ongeveer wat je te wachten kan staan.

Na het kennismakingsgesprek blijven er ongetwijfeld nog vragen onbeantwoord (de concrete uitvoering van je vrijwilliger job, mogelijke uitdagingen, praktische zaken, …) . Daarmee kan je altijd terecht bij je collega vrijwilligers en de voozitster.

Al naargelang de taak die je opneemt, bieden wij ondersteuningsmomenten of vorming. Dit is vooral van toepassing voor de begeleiders van onze praatkaffees.

Wens je kinderkampen te begeleiden ? Dan bieden wij je een gratis verblijf aan gedurende het kinderkamp. Wel vragen we om vooraf een tweetal bijeenkomsten bij te wonen zodat onze deelnemers echte groeikansen krijgen tijdens het kamp.

Jaarlijks maken wij tijd vrij voor ontspannende momenten zoals bvb een nieuwjaarsreceptie, waarbij je als vrijwilliger de kans krijgt om ook kennis te maken met collega-vrijwilligers.

Blijvende evaluatie is belangrijk. Heb je hier nood aan, geef ons gerust een seintje, dan plannen we een afstemmingsgesprek zodat het fijn samenwerken blijft voor iedereen.