Wat is het? > Meer info


Zin en onzin van etiketten

Hoogsensitiviteit is zeker niet het zoveelste etiket. Maar waar wij mee werken, heeft uiteraard wel een naam nodig. Het is eerder een basis van waaruit verschillende etiketten kunnen worden benaderd.
Een etiket is nooit helemaal sluitend. In onze maatschappij wordt geprobeerd mensen steeds meer in hokjes te plaatsen. Het blijft echter aangewezen de mens in zijn geheel te bekijken als individu. 

Het is vaak een hele opluchting om een naam te krijgen voor wat je zo ‘anders’ maakt dan de anderen. Op die manier kan je je ervaringen en gedrag beter plaatsen. Het begrip hoogsensitiviteit, zoals Elaine N. Aron het heeft genoemd, biedt een nieuw kader aan binnen de bekende aspecten van de psychologie. Het is net dit kader dat mensen houvast biedt. Zeker in deze huidige maatschappij, die geen een ideaal klimaat is om met hoogsensitiviteit te leven.

Het gaat er voor HSP Vlaanderen niet om, te etiketteren maar vooral om te leren hoe je met bepaalde problematieken die vanuit die hoogsensitiviteit kunnen ontstaan, beter kan omgaan en mee kan leren leven. 

Enkel stilstaan bij een etiket dat door iemand (bevoegd of onbevoegd!) wordt opgeplakt, kan gevaarlijk zijn, valse verwachtingen scheppen en verwarrend zijn. Als je je louter en alleen beperkt tot dat etiket, kan je niet openstaan voor alle mogelijkheden. Het is dan ook de uitdaging om altijd verder te blijven kijken dan enkel en alleen het etiket!

Belevingsonderzoek bij ouders door de Gezinsbond 

In oktober 2011 verrichtte de Gezinsbond bij ouders een belevingsonderzoek met als titel : ‘kinderen met een etiketje’. 

"Het gaat zowel om ontwikkelingsproblemen en –stoornissen als wat ouders zelf eerder als ‘karaktereigenschappen’ omschrijven zoals hoogsensitiviteit. Ook leerstoornissen en ontwikkelingsvoorsprong komen aan bod,  beiden  hebben immers vaak ook een grote impact op het zelfbeeld en gedrag van het kind. Er zijn zowel door professionals vastgestelde diagnoses (de meerderheid), maar ook een aantal vermoedens of (nog) niet-erkende labels. De meest voorkomende ‘etiketjes’ zijn ASS, AD(H)D, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en hypersensitiviteit." 

bron : ‘opgroeien met een etiketje’ - belevingsonderzoek ouders, Gezinsbond, oktober 2011