Contacteer ons

Vlaamse Vereniging voor Hoogsensitieve Personen VZW
Informatie- en Consultatiecentrum (zetel)
Pr. Van Duyseplein 12 b 001
B-9000 Gent


Opgelet!

Vanaf 17/4/2018 - tijdelijk nieuw adres
Gaspar De Craeyerstraat 11 b 101
9000 Gent
Gelegen: hoekje om bij Prudens Van Duyseplein (in de straat waar de Leopoldskazerne ligt)
Aanleiding: Renovaties op het adres van Prudens Van Duyseplein
Parkeren: zelfde parkeergelegenheden als voordien


Tel : +32 (0)9 324.81.99
Ondernemingsnummer : 0884-742-245

Telefonische permanentie:
di., woe., do., vrij., - van 9u tot 12u, bezoek enkel op afspraak

Contacteer ons bij voorkeur via het contactformulier

IBAN: BE08 7370 1952 3113
BIC: KREDBEBB

Stort je een gift?
Je maakt je steun over op rek.nr. BE82 7995 5039 4368 van Ziekenzorg CM, onze partner, met vermelding 'Gift HSP Vlaanderen'. Zij bezorgen je het fiscaal attest voor giften vanaf 40€.

Disclaimer

De auteursrechten van deze website zijn eigendom van HSP Vlaanderen. Wie wenst over te gaan tot het reproduceren van berichten op deze website moet hiervoor een schriftelijke toestemming aanvragen bij het secretariaat van HSP Vlaanderen.