Wie zijn wij?

De Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen (HSP Vlaanderen vzw), opgericht door Ilse Van den Daele, zet zich sinds 2004 in om een zo groot mogelijk publiek te informeren over en sensibiliseren voor hoogsensitiviteit als persoonlijkheidskenmerk. Hoogsensitiviteit komt immers voor bij zo’n 15 % van de bevolking. Het is een risicofactor voor (chronische) stressgerelateerde aandoeningen als burn-out, depressie, cvs, …

HSP Vlaanderen is hét platform waar ervaring en wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoogsensitiviteit gedeeld wordt. Meer lezen over de wetenschappelijke achtergrond.

Wij organiseren lezingen, cursussen, HSP-Praatkaffees op 9 verschillende Vlaamse locaties, unieke kinderkampen en jongereninitiatieven. De 150 activiteiten per jaar helpen hoogsensitieve personen telkens een stapje verder te zetten in hun persoonlijk ontwikkelingsproces met een beter algemeen welzijnsgevoel tot gevolg. Jaarlijks zetten ook zo’n 150 vrijwilligers zich in om al deze activiteiten voor een dikke 5000 deelnemers in goede banen te leiden. Voor onze activiteiten werken we samen met partners als Te gek!?, Samana, Vormingpluscentra, Lannoo, Stad Gent, hogescholen, bibliotheken, scholen, scholengroepen, GGZ, enzovoort… Meer info over de activiteiten.

Ons welzijnsmagazine De Cocon, voor en door HSP’s, bestaat intussen ook al 16 jaar, en gaat tweemaandelijks naar onze 1200 leden. Op Facebook mochten we intussen meer dan 20.000 enthousiaste volgers verwelkomen.

In alle facetten van onze werking leggen we de focus op een positieve benadering en empowerment van de hoogsensitieve persoon en zijn omgeving.

Naast dit alles kunnen we bouwen op een sterk netwerk van psychologen, therapeuten en gecertifieerde coaches, gespecialiseerd in hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid, om door te verwijzen naar kwaliteitsvolle hulpverlening in Vlaanderen. Daarvoor zetten we ons team kwaliteitscoördinatoren in met het HSP-Quality Checkpoint programme. Interesse? Vraag gerust naar de brochure.

Lees meer over onze missie.

Lees onze wie-is-wie?.

Door wie en waarom opgericht?

Ilse Van den Daele richtte de vereniging op. In 1999 kreeg zij CVS en na een 4-tal jaren en tal van behandelingen stuitte zij op het feit dat zij hoogsensitief was. Een gegeven dat haar tot hiertoe onbekend was. Met het besef van haar hoogsensitiviteit vielen heel wat puzzelstukken uit haar leven in elkaar. Zij leerde zichzelf meer aanvaarden met haar beperkingen en voelde, dat het feit dat zij besefte dat zij HSP was, een doorbraak was in het leren omgaan met zichzelf en CVS. Het maakte een ommekeer in haar leven en van daaruit kwam het herstelproces vlotter op gang. Zij ging uit van het idee dat, als zij zoveel baat had gehad van de kennis van het concept hoogsensitiviteit, anderen daar ook veel aan konden hebben. Zij begon met een website en andere initiatieven, met de groei van de vereniging tot gevolg.

Onze doelgroep?

Onze doelgroep zijn hoogsensitieve personen en hun omgeving: wij richten ons naar hoogsensitieve volwassen, adolescenten en kinderen, alsook naar de ouders van hoogsensitieve kinderen. Daarnaast richten wij ons ook op de hulp- en zorgsector, onderwijs en pedagogen.

Onze werking

-Volwassenenwerking
-Kinderwerking
-Gezinswerking

Problematiek en maatschappelijke relevantie?

In onze maatschappij wordt hoogsensitiviteit niet altijd begrepen, laat staan gewaardeerd. Van kleins af aan leren we immers dat het verstand moet primeren op het gevoel.
Daardoor leren ze als het ware hun gevoelige kant te negeren en niet te luisteren naar de signalen van hun lichaam. Op lange duur leidt dit vaak tot grote innerlijke conflicten. Dat roept onzekerheden en angsten op, want zij zijn tegelijk perfectionisten en doen dus hun uiterste best om aan de eisen van hun omgeving – en de drukke maatschappij – te voldoen.

Daarom proberen ze zich vaak te handhaven in dat hectische leven, ten koste van zichzelf. Ze gaan over hun grenzen, kunnen de vele prikkels en indrukken niet langer verdragen, raken geïrriteerd en ten slotte uitgeput. Zij vergen het uiterste van hun lichaam en hun zenuwstelsel en komen op die manier in een vicieuze cirkel terecht. Wanneer dit jarenlang blijft doorgaan, zijn zij veel vatbaarder voor uitputtingsdepressies, depressies, CVS, burn-out en andere stressgerelateerde aandoeningen. Bij kinderen kan zich dat in kleine of grotere gedragsproblemen uiten.

Het is dus belangrijk zich zo vlug mogelijk bewust te worden van het feit een HSP te zijn om op een gezonde, evenwichtige manier te leren omgaan met de eigen behoeften en noden. Wat op het eerste zicht een probleem lijkt te zijn kunnen zij leren ombuigen naar een meerwaarde voor zichzelf en hun omgeving.

Door de bewustwording van het concept HSP en het besef dat men er niet alleen voor staat, komt een HSP uiteindelijk tot een beter zelfbeeld en een groter zelfvertrouwen. Deze bewustwording is het begin van verdere zelfacceptatie en meer evenwicht tussen gezonde zelfzorg en een evenwichtig contact met de omgeving.