Type :

2-delige cursus "Hoogsensitiviteit en (omgaan met) angst te Gent

Datum : 10/11/2020 18u30 - 21u00

Plaats : 9000 Gent

Met deze 2-delige, interactieve cursus gaan we kijken naar de onderliggende oorzaken en gevolgen van angst. Je wordt je (meer) bewust van de interactie tussen je lichaam en je (hoogsensitieve) brein.

In de eerste sessie (10/11/2020) gaat het vooral om het herkennen van angst. Vooraleer je leert omgaan met angst is het belangrijk inzicht te krijgen vanuit de neuro-biologie in het ontstaan van klachten.

Hier gaan we in op vragen als: Wat ligt er aan de basis van angst-gerelateerde klachten? Hoe worden angst-gerelateerde klachten in stand gehouden? Wat hebben chronische hyperventilatie, burn-out, tinnitus … te maken met angst? Daarnaast worden er ook tips en oefeningen voor zelfonderzoek i.v.m. het angst- en spanningssyndroom gegeven.

In de tweede sessie (24/11/2020) hebben we het over het erkennen van je angst. Een HSP heeft een groot talent tot ‘innerlijke exploratie’ en het leggen van verbanden. We gaan hier concreet mee aan de slag om o.a. de angst bij onszelf te ont-masker-en. We gaan hier ook in op de vraag wat perfectionisme, controle en angst met elkaar te maken hebben?

Laagdrempelige wetenschappelijke info wordt afgewisseld met het uitwisselen van eigen ervaringen van zowel de deelnemers als de spreekster zelf. De deelnemer krijgt een gevoel van (h)erkenning, inzicht en uitzicht en kan beter aan zelfmanagement doen.
___________________________________________________________________________________


Adres :

Coconzaal HSP Vlaanderen
Prudens van Duyseplein 12, 001
9000 Gent

Sprekers :

Marie-France Finne
Biologe en ervaringsdeskundige

Max deelnemers : 14

     Inschrijven bij organisator !