Type :

Omgaan met hoogsensitieve kinderen te Tervuren

Datum : 17/05/2017 19.30 - 22.00

Plaats : 3080 Tervuren

Een hooggevoelig kind heeft een extra gevoelig zenuwstelsel en is dus gevoeliger voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Daarom heeft hij meer tijd nodig om de voortdurende stroom aan prikkels en indrukken te verwerken. Het moet zich regelmatig kunnen terugtrekken of afsluiten.
Dikwijls is het kind zich daar niet bewust van of krijgt het de kans niet. Als gevolg daarvan raakt het over zijn toeren, geïrriteerd en/of oververmoeid.

Deze info-avond is bedoeld voor (groot)ouders, opvoeders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en geïnteresseerden. We bespreken hoe je een hooggevoelig kind kan herkennen en hoe je ermee kan omgaan. 

Inschrijven kan via saskia.roosen@ingeniumschool.be met duidelijke vermelding van naam, telefoon, gsm etc alsook het evenement waarvoor men zich wenst in te schrijven. 


Adres :

Ingenium School
Warande 3
3080 Tervuren

Sprekers :

Ilse Van den Daele

Max deelnemers : 100

     Inschrijven bij organisator !