Type :

Hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid te Leuven

Datum : 05/02/2019 19u30 - 22u00

Plaats : Leuven

HSP Vlaanderen organiseert!

De campagne ‘Hoogsensitiviteit’ van Te Gek!?, VVGG en HSP Vlaanderen wil de vele misverstanden rond hoogsensitiviteit uit de wereld helpen. Daarom nodigt HSP Vlaanderen Rianne Van de Ven uit om het verband tussen hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid toe te lichten.

Rianne van de Ven heeft sinds 2007 een coachpraktijk voor hoogbegaafde volwassenen. Als vrijwilligerswerk vervult ze de functie van voorzitter van het stichtingsbestuur van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Met prof. Dr. Elke van Hoof deed ze onderzoek naar de relatie hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Op het moment dat Rianne zelf ontdekte dat ze hoogbegaafd was, vond ze eindelijk logische verklaringen voor sommige van haar minder goede eigenschappen, bepaalde ervaringen en vervelende reacties van anderen zoals onbegrip.

Tegenwoordig is er voor hoogbegaafde kinderen veel meer aandacht dan vroeger. Maar voor hoogbegaafde volwassenen is dat wel anders; hoogbegaafdheid is in Vlaanderen en Nederland een begrip dat gepaard gaat met veel vooroordelen en misvattingen. Niet op de minste plaats bij de hoogbegaafden zelf. Wat betekent het hoogbegaafd te zijn en hoe zit dat in relatie tot hoogsensitiviteit? Rianne gaat hier dieper op in, maar is ook gespecialiseerd in hoogbegaafd en werk, talentontwikkeling, identiteit en hoogsensitiviteit. De ideale persoon dus om deze kennis met jou te delen.

Op de voordracht is ook een uitgebreid boekenaanbod aanwezig.


Adres :

KULeuven, Psychologisch Instituut

Lokaal 91.93 - Aula Michotte

Tiensestraat 102

3000 Leuven

Sprekers :

Rianne van de Ven

Max deelnemers : 250

Prijs leden : € 12.50

Prijs niet-leden : € 16.50

     Inschrijven bij organisator !