Onze missie

HSP Vlaanderen informeert, sensibiliseert en verbindt.

HSP Vlaanderen is in Vlaanderen het platform waar ervaring en wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoogsensitiviteit gedeeld wordt.

Wij willen een zo groot mogelijk publiek informeren over en sensibiliseren voor hoogsensitiviteit als persoonskenmerk teneinde:

- signalen van hoogsensitiviteit te detecteren;

- steun te bieden aan individuen die HSP-gerelateerde klachten melden;

- talenten van hoogsensitieven te valoriseren.

Om ons doel te bewerkstelligen richten wij ons zowel tot particulieren als tot professionelen in het onderwijs, de hulp- en zorgverlening en de medische sector.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking ertoe zal bijdragen hoogsensitieven in de maatschappij te laten “thuiskomen”.

Onze doelstellingen

  • Informeren
  • Sensibiliseren
  • Advies verlenen
  • Zelfhulp stimuleren
  • Opvoedingsondersteuning
  • Preventie van stressgerelateerde aandoeningen
  • Preventie van verslavingen
  • Zelfmoordpreventie
  • Reïntegratie van hoogsensitieve personen in de maatschappij
  • Stimuleren van onderzoek