Hoogsensitieve kinderen

Kenmerken

Ieder kind is natuurlijk uniek, maar er zijn veel verschillende algemene kenmerken die bij hoogsensitieve kinderen vaak voorkomen :

 • Ze zijn snel ontroerd.
 • Ze dromen en fantaseren veel.
 • Ze zijn zorgzaam en zeer (zelf)bewust.
 • Ze verwerken de dingen op een dieper niveau.
 • Ze hebben een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen.
 • Ze hebben een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel.
 • Ze denken veel na en bekijken de dingen van alle kanten.
 • Ze merken veel meer details en nuances op (en voorzien gevolgen).
 • Ze houden van stilte en rust (ook al geven ze soms die indruk niet).
 • Ze raken gemakkelijk overprikkeld en geagiteerd.
 • Ze werken graag in hun eigen tempo (en met een eigen 'ordening').
 • Ze zijn behoedzaam bij nieuwe en mogelijk gevaarlijke situaties.
 • Ze hebben vaak verborgen talenten (die ze zelf onderschatten).
 • Ze voelen zichzelf vaak 'anders', minderwaardig en vlug beschuldigd.
 • Ze voelen stemmingen en emoties van anderen sterk aan (en nemen ze vaak over).
 • Ze zijn vaak perfectionistisch en faalangstig (wat tot onderpresteren kan leiden).
 • Ze zoeken authentiek contact, diepe verbondenheid en bevestiging in hun omgeving.

School en leren

Een veilige thuissituatie

Het is belangrijk om als ouder een veilige thuissituatie te bieden aan je kind.
Geef het kind de kans om zijn of haar emoties te uiten. Is het verdrietig, laat het verdrietig zijn.
Is het kwaad, geef het kind dan de kans om deze boosheid op een veilige en respectvolle manier te uiten.

Het niet kunnen en mogen uiten van emoties kan leiden tot een negatief zelfbeeld, minder zelfvertrouwen en zal op langere termijn schade berokkenen aan de gezondheid van het kind. Hoogsensitieve kinderen gaan emoties op een intenser niveau beleven en hebben het dan ook hard nodig om positieve en negatieve emoties te mogen uiten in een veilige omgeving, een veilige thuis.

Mijn kind is hooggevoelig, wegwijzer voor ouders, leerkrachten en hulpverleners

Het boek is pas verschenen in de succesvolle en zeer gewaardeerde opvoedingsreeks van Lannoo.
De boegbeelden van de vereniging en auteurs van het boek, Ilse Van den Daele, en Linda T'Kindt geven je al een kijkje op de Inhoudstabel

"Ilse Van den Daele en Linda T'Kindt hebben een fantastische klus geklaard. Ze geven op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht in het verschijnsel hoogsensitiviteit en tegelijkertijd weten zij de praktijk centraal te stellen"

- Prof. dr. Anna M.T. Bosman, Radboud Universiteit (Nijmegen)


Meer boeken:


Hoe help je je kind meer veerkracht te ontwikkelen?


Je zoekt extra info als...